Hvad betyder ære og æresdrab i Islam?

on Lørdag, 17 september 2011. Posted in Viden om Islam

I Allah’s Navn

Ære er et antropologisk og sociologisk begreb, som bruges af mange mennesker og kulturer om en persons, families eller folkegruppes oplevede værdi. Beslægtede begreber er hæder, anseelse, respekt og værdighed.

Alle kendte samfund har en eller anden form for æresbegreb. I Islam opnås ære gennem gudfrygtighed, religion, underkastelse over for Allah, gode karakterer og at følge alle profeternes metodologi.

Hvad angår æresdrab, så er det et mord, som bliver udført, oftest af et familiemedlem, for at genoprette familiens ære efter at et familiemedlem har overtrådt de kulturelle normer. Æresdrab forbindes ofte med Islam selvom tendensen også er observeret hos mennesker af andre religioner bl.a. kristendom. Vi må derfor udelukkende betragte æresdrab som et kulturelt fænomen og ikke noget, der har grund i religion.

Der er intet koncept omkring æresdrab i Islam. Det er absolut ikke en del af Koranen, profetens tradition eller på nogen anden vis en del af den islamiske lov. Islam værdsætter ethvert sjæl meget højt, og retten til at leve er helligt. Ingen har ret til at tage liv. Æresdrab er af den groveste form for forbrydelse, som man kan begå. Her kan ingen religion eller kultur retfærdiggøre denne grusomme handling. Allah siger i Koranen om sådanne handlinger, at det er som at dræbe hele menneskeligheden:

”På grund af det, foreskrev vi Israels børn, at den der dræber en person (ikke som gengæld) for en dræbt person ej heller (som straf for), at stifte ufred på jorden, er det som at dræbe hele menneskeheden. Og den der redder en persons liv, er det som hvis han har reddet hele menneskeheden.” [al-Ma’ida 32]

At dræbe en person er en alvorlig synd og stor forbrydelse. I en islamisk verdensforståelse vil konsekvensen for en morder være, at vedkommende ender i Ilden i det Hinsidiges i al evighed. En forbandelse hviler over vedkommende, og om det siger Allah i Koranen:

”Og den der end dræber en troende med vilje, da er hans straf Ilden., hvori han vil forblive for evigt og Allah vil være vred på ham og vil kaste en forbandelse over ham og forberede en stor straf for ham.” [Al-Nisaa 93]

Al-Bukhari beretter, at en muslim vil blive ved med at blive omringet af Allahs barmhjertighed, så længe at han ikke udgyder blod, der er forbudt for ham [6355]

Der ligger ingen ære i at dræbe ens eget kød og blod overhovedet. Tværtimod, det er en skam, en umenneskelig handling. Og i Islam er æresdrab som sagt en alvorlig forbrydelse. Det kan ikke understreges nok, og man kan slet ikke koble denne forbrydelse med Islam. Det er desværre ofte tilfældet, at det kobles til Islam alligevel. Det vil være tegn på en stor uvidenhed, hvis den almene dansker, eventuelle medier eller politikere ikke kan skelne mellem religion og nogle kulturbaserede fænomener. Især medier og politikere bør udvise en ansvarlighed ved at undersøge deres mærkesager til bunds, før de kobler eksempelvist æresdrab til Islam. Undersøger man ens sag grundigt, vil det ikke tage lang tid før man kommer frem til, at i et islamisk perspektiv og også et menneskeligt perspektiv, da beholder man ikke ens ære ved at dræbe. Tværtimod. Man mister den.

Og Allah ved bedst.

Social Bookmarks