Hvorfor er det harām at lytte til musik?

on Mandag, 26 september 2011. Posted in Islamiske retningslinjer; Hvad er halal og harām?

I Allah’s Navn

En muslim værner om sit sind, sjæl og hjerte ved at have en sikkerhed om, at alt, hvad Allah forbyder for et menneske, er der en grund om (også, hvis den skulle være os ubekendt), og alt, hvad Han påbyder os og gør Halal, da er det til gavn for os. At lytte til musik er harām – det er ikke tilladt i Islam, og der er talrige beviser om det i koranen og sunnah, og mange udtalelser fra de lærde omkring.

Allah siger:

”Opflam med din røst så mange af dem, som du kan! Driv dem frem med din stemme og dit fodfolk! Tag del i deres formuer og børn, og giv dem løfter! Hvad Satan lover dem er kun bedrag” [al-Israa 17:64]

 

Nogle eksperter inden for koranfortolkning mener, at shaytans stemme i ovenstående ayah (koranvers) betyder musik. Det har Mujahid og al-Dahhak skrevet.

Og Allah siger:

”Og blandt folk er der nogen der køber meningsløs snak, i uvidenhed, for at vildlede folk fra Allâhs vej, og driver spot dermed. For dem er der ydmygende straf.”[Luqman 31:6]

De fleste lærde heriblandt Ibn ’Abbas, Ibn Mas’ud, Ibn ’Umar, Jabir og mange flere har fortolket lahw al-hadeeth (meningsløs snak) som det at synge, lytte til musik og anvende musikalske instrumenter, og enhver stemme/lyd, der misleder en væk fra sandheden.

Al-Tabari [Jami’ al-Bayaan,15/118-119[], Ibn Abi’l-Dunya [Dham al-Malaahi, 33] og Ibn al-Jawzi [Talbees Iblees, 232] har alle kommenteret omkring følgende vers, hvor Allah taler til Shaytan: ”Og Opflam med din røst så mange af dem, som du kan! Driv dem frem med din stemme og dit fodfolk! Tag del i deres formuer og børn, og giv dem løfter! Hvad shaitam lover dem er kun bedrag.” [ al-israa 17:64], at det er i betydning af at synge og fløjte. Og al-Tabari beretter at Hassan al-Basri sagde, at hans ”røst” betyder med lyden af dufuf (tamburiner).

Ibn al-Qayyim har nævnt, at den grammatiske struktur her tyder på at gøre noget generelt til specifikt. Alle disse ord vender tilbage til Shaytan (; driv frem, tag del, giv dem løfter). Allah siger til Shaytan, at han skal gøre alt dette. Så alt det, der bliver snakket andet end lydighed overfor Allah eller bliver spillet på trompet, fløjte, tamburin eller trommer - alt dette er Shaytans røst (lyd). [Ighathat al-Lahfan 1/252] 

Abd al-Rahman bin al-Ashari beretter, at Abu Amir eller Abu Malik al-Ashari sagde: ”Jeg har visselig hørt profeten (må Allah’s velsignelser og fred være med ham) sige: ”Der vil være nogen folk i min Ummah (nation) der vil tillade hor, silke, alkohol og ma'azif (musikalske instrumenter). Nogen af dem vil bo ved bjerge, de vil have flokke af får. Når en fattig person vil komme til dem om aften og spørge dem om noget, han har brug for, vil de sige til ham ”kom igen til os i morgen.” Om natten vil Allah tilintetgøre dem ved at lade et bjerg falde over dem. Andre vil Han omskabe til aber og grise. De vil forblive i denne situation til dommedagen.”” [al-Bukahri 5189]

I denne hadeeth er musik nævnt sammen med de ting, der er forbudt i Islam. På samme tid har Profeten sagt, at de vil tillade disse ting, som tydeliggør, at det faktisk ikke er tilladt. 

Abu Malik al-Ashari beretter, at Allahs sendebud (må Allahs velsignelser og fred være med ham) har sagt: ”Der vil være folk fra min ummah (nation), der vil drikke alkohol og vil kalde den ved andet end dets navn. Over deres hoveder vil der blive spillet musik og der vil være sangerinder. Allah vil splitte jorden under dem og af dem skabe om til aber og grise.” [ Sunaal-Kubra af al-Bayhaqi 15989 og al-Tabarani 3344]

Ibn al-Qayyim skriver, at denne beretning er saheeh. Den hadeeth tyder også på, at det ikke er tilladt at lytte til musik, og understøtter den foregående hadeeth.   

Muslimske lærde er både tidligere og i nyere tid enige og har haft konsensus om, at musik er harām. Det har også de fire imamer ment fra de forskellige madhab. 

Vi må også kigge på, hvad musik frembringer i et menneske, for yderligere at forstå dens hukm:

-        Den bringer nifāq (hykleri) i hjertet. Abdullah Bin Mas’ud har sagt: ”Musik forplanter nifāq i hjertet, som vand forplanter træer, og som dhikr (ihukommelse af Allah) forplanter imān i hjertet.” [Abu Dawood 4909]

Koranen forbyder os at følge vores lyster, og fortæller os at vi skal holde os væk fra, hvad Allah har gjort harām, mens musik kalder os til det decideret modsatte. Enhver person kan anskue, hvordan musiktekster oftest kalder til umoralske uislamiske handlinger, mens musikken får det til at lyde, som var det en god ting. Ifølge hjerneforsker Kjeld Fredens er der endnu ikke forsket ret meget i, hvordan musik påvirker den menneskelige seksualitet. Men en ting er sikkert: »Musik er noget af det, der påvirker flest områder i hjernen. Og hjerneskanninger viser, at den eufori, man får ved at lytte til musik, øger aktiviteten i de dele af hjernen, som reagerer på sex, og så er der lukket op for hormonerne,« siger han [avisn.dk].

En muslims hjerte skal knytte sig især til Koranen, men musik er det specifikt modsatte af Koran – så egentlig foretager man sig et valg, når man vælger at lytte til musik. Om man gør det bevidst eller ubevidst, så vælger man faktisk musik og prioriterer den frem for andet – hvilket er Koran. Og prioriteres musikken, så vil det få ens forhold til Koran utvivlsomt til at være meget tung at bære. Simpeltvist er musik Shaytans røst, og Koranen er Allahs ord. Her burde man så spørge sig selv, hvad ønsker man egentlig at fylde ens hjerte med?  

Det er ikke tilladt at høre musik. Må Allah beskytte os fra alt, der skader vores sind og hjerte.

Og Allah ved bedst.

Social Bookmarks