Hvilke beviser i Islam beskriver at omskæring er obligatorisk?

on Mandag, 13 februar 2012. Posted in Krop, hygiejne og behandling

I Allah’s Navn

De fleste muslimske lærde har den holdning, at det er obligatorisk (wājib) for en mand at blive omskåret. Det har blandt andet Imam Malik, Imam ash-Shafi’ee, Imam Ahmad og ligeledes har ibn al-Qayyim også denne holdning.

Islam har beordret et hvert menneske til at tage vare på dets krop, sind og sjæl. Her har profeten Muhammad (må Allah’s velsignelser og fred være med ham) vist os vejen til at overholde de naturlige tilbøjeligheder, sunnah. Abu Hurayrah beretter, at Allah’s sendebud (må Allah’s velsignelser og fred være med ham) har sagt: ”Fem handlinger er af fitrah (naturlighed); at fjerne kønshår, omskære, trimme overskægget, plukke hår under armhulen og klippe negle.” [Saheeh al-Jami’ 3250]

Hvad angår omskæring, så er det en tradition, der stammer tilbage til profeten Ibrahim. Han var den første, der omskar sig selv, hvilket Abu Hurayrah beretter om: ”Allah’s sendebud (må Allahs velsignelser og fred være med ham) sagde: ”Ibrahim (må Allah’s fred være med ham) omskar sig med en økse, da han var 80 år.” [al-Bukhari 6298 og Muslim 2370]

Som muslimer er vi beordret til at følge Ibrahim’s millah (religion, vej) og omskæring er af denne grund en af de vigtige sha’āir (ritualer) i Islam. Det gælder for en hver muslim, også de, der vælger Islam til sig senere hen i deres liv. Profeten (må Allah’s velsignelser og fred være med ham) sagde til en person, der blev muslim, at han skulle fjerne håret fra sit vantroskab og at vedkommende skulle omskæres. [Abu Dawud 382, Sheikh Albani har klassificeret den som saheeh i Saheeh al-Jami’ 1251]

I denne hadeeth er der en direkte anordning fra profeten om at gøre det. I den islamiske fiqh forstås en befaling af denne art til at være obligatorisk (wājib).

Sheikh Saleh al-Uthaimeen (må Allah være ham nådig) skrev: ”Det, der er mest tæt på at være korrekt, er, at omskæring, hvad angår mænd er wājib (obligatorisk), og i forhold til kvinder er det sunnah. Årsagen til, at der er forskel mellem dem, er, at afgørelsen går tilbage til taharah (renselse), som er en betingelse for salah. Hvis forhuden forbliver, kan urin komme ud og samles ved huden. Derfor vil det være sådan, at hvis han vil røre sig, vil urin komme ud fra forhuden og gøre vedkommendes tøj urent. I forhold til en kvinde, så er der ikke dette problem, hvor det er for at tage noget urent bort. Det er kun for at nedsætte hendes seksuelle lyst.” [al-Sharh al-Mumti’ 133-134/1]

Og Allah ved bedst.

Social Bookmarks